Good news sa lahat ng miyembro ng UP Provident Fund!

Maaari niyo nang kunin ang inyong share sa kinita ng ating kumpanya nitong 2019. Mahigit P120 million ang kabuuang halaga na paghahati-hatian ng lahat ng miyembro ng UP Provident Fund!

Deadline extended until April 15, 2020.PAANO KUNIN ANG INYONG PARTIAL RETURN OF EQUITY


Step 1. Mag-login sa UP Provident Fund Members Portal sa https://member.upprovidentfund.com/

Step 2. Pumili ng isa sa tatlong options na available:

Option A: I-withdraw ang Partial Return of Equity na ide-deposit as cash sa inyong bank account

Option B: I-offset sa utang ninyo sa UP Provident Fund

Option C: I-reinvest at idagdag muli sa inyong Member’s Equity

Step 3. I-download ang form at ipadala sa amin via email o FB messenger. Hindi na kailangang i-print at pirmahan ang form. Pwede niyo nang i-send “as is” ang Partial Return of Equity form.

Para sa inyong proteksiyon, make sure na kayo lang ang may access sa inyong account at walang iba na may alam ng inyong password.


PAANO MAG-LOGIN SA MEMBERS PORTAL NG UP PROVIDENT FUND?


Gamitin ang Member’s ID Number at Password na ipinadala sa inyo laman ng isang sobre noong Setyembre 2019.

Kung hindi maalala ang inyong Member’s ID Number, kontakin ang UP Provident Fund via Facebook o email at banggitin ang verification details na ito:

  1. Pangalan (Full Name)
  2. UP Employee ID Number
  3. UP Campus o CU
  4. TIN (Taxpayer Identification No.)
  5. Birthday (MM-DD-YYY)
  6. Email Address

Pagkatapos ma-verify, ipadadala sa inyong email address ang inyong login details.

Kung hindi maalala ang Password, gamitin ang “Forgot Password” function sa ating Members Portal.

Maraming salamat po!